TERMENI ȘI CONDIȚII

1. DISPOZIȚII GENERALE

Kigam Esential SRL, cu sediul în București, sector 5, str. Sabinelor nr. 87, CUI 38096216, J40/14369/2017, tel. +40 722 261 235, e-mail office@kigam.ro (denumită în continuare Kigam), vă aduce la cunoștință termenii și condițiile pentru utilizarea site-ului kigam.ro, inclusiv pentru cumpărarea de produse ale magazinului on-line kigam.ro (denumit în continuare WebSite).

Termenii și condițiile de mai jos se aplică oricărei persoane fizice sau juridice (denumită în continuare Client), care accesează WebSite-ul și/sau crează un cont pe WebSite și/sau înregistrează o comandă pe WebSite. Prin desfășurarea oricăreia dintre aceste activități, Clientul este de acord cu termenii și condițiile de mai jos, în versiunea existentă la data respectivă. Dacă una dintre prevederi se vădeşte a fi nulă sau invalidă, toate celelalte dispoziții rămân valabile, pe cât posibil.

Orice utilizare a WebSite-ului după momentul creării contului are valoarea acceptării modificărilor intervenite asupra termenilor și condițiilor WebSite-ului și/sau a versiunilor actualizate ale acestora.

Kigam își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii și condițiile, fără niciun preaviz sau notificare prealabilă, acestea fiind obligatorii de la data afișării pe WebSite. Aveți obligația de a citi termenii și condițiile de fiecare dată când utilizați acest WebSite; prin urmare, este necesar să verificați orice modificări față de versiunea accesată anterior de către dumneavoastră.

2. COMANDA

Principalele caracteristici ale produselor, prețul, perioada de valabilitate a ofertei/prețului, sunt accesibile pe WebSite. Oferta de produse este valabilă în limita stocului disponibil.

Comenzile pe WebSite se pot efectua prin adăugarea de produse în coșul de cumpărături. Produsul adăugat este disponibil pentru cumpărare în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Simpla adăugare a unui produs în coșul de cumpărături nu atrage înregistrarea comenzii, în lipsa finalizării comenzii, potrivit etapelor stabilite pe WebSite.

Comunicarea/confirmarea/notificarea primită de către Client, după înregistrarea unei comenzi pe WebSite are un rol strict informativ și nu reprezintă acceptarea comenzii.

În cazuri justificate, Kigam poate modifica cantitatea bunurilor menționate de Client în comandă. În această situație, Kigam are obligația de a informa Clientul înainte de expedierea comenzii la numărul de telefon sau la adresa de e-mail puse la dispoziție de către Client și, dacă va fi cazul, va returna suma plătită în plus de acesta.

Prin finalizarea comenzii, Clientul atestă că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate.

Contractul de vânzare se consideră încheiat în momentul trimiterii confirmării de expediere a comenzii de către Kigam Clientului, prin oricare dintre mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către Client în momentul înregistrării comenzii, sau la data efectuării plății on-line, dacă în cazul contractului respectiv este incidentă această modalitate de plată.

3. PREȚUL ȘI FACTURAREA

Prețurile produselor prezentate pe WebSite sunt fara T.V.A., potrivit legislației în vigoare. Pentru comenzile care se livrează pe teritoriul României, plata se va efectua ramburs (prin curier), ceea ce presupune achitarea produsului în momentul livrării. Pentru comenzile care se livrează în afara teritoriului României, plata se face prin modalitatea Paypal, Clientul fiind direcționat în contul personal Paypal, unde va efectua tranzacția. Pentru folosirea acestei metode, Clientul trebuie sa aibă la momentul achiziționării un cont Paypal. Modalitatea de plată este specificată în fiecare comandă.

Prețul produselor nu include niciun alt cost suplimentar suportat de Client, cum ar fi, dar fără a se limita la comisioane de conversie valutară sau diferențe de curs valutar aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia. De asemenea, prețul produselor nu include taxe vamale sau orice fel de taxe aplicate vânzării-cumpărării de către statul de reședință al Clientului.

Tariful de livrare va fi menționat înainte de finalizarea comenzii. Livrarea poate fi gratuită, în funcție de mărimea comenzii și de oferta comercială a Kigam.

Kigam va transmite Clientului factură pentru produsele livrate, precum şi pentru orice alte plăți aferente comenzii, în format electronic sau pe hârtie.

Întrucât Clientul are posibilitatea de a-și accesa datele din cont și de a le actualiza, Kigam este exonerat de orice răspundere ca urmare a utilizării datelor existente pentru facturare și comunicare.

Prin accesarea contului, Clientul deține o evidență a facturilor emise de Kigam, având posibilitatea să le salveze oricând și în orice modalitate.

4. LIVRAREA PRODUSELOR

Kigam se obligă să livreze produsele în sistem de curierat sau prin poștă, în funcție de destinația livrării și/sau de opțiunea Clientului. Sistemul de trimitere va fi precizat pe WebSite înainte de finalizarea comenzii.

Kigam va livra produse numai pe teritoriul României și în Europa.

Kigam efectuează livrarea produselor diferențiat în funcție de cantitatea de produse comandată, în termen de cel mult 12 zile calendaristice de la momentul finalizării cu succes a comenzii, pentru comenzile care urmează a se livra pe teritoriul României, respectiv 15 zile calendaristice pentru comenzile care urmează a se livra în afara teritoriului României.

Din motive justificate (incluzând, nelimitativ: lipsa materiilor prime, motive legate de compania de curierat, blocaje rutiere, manifestații, greve etc.), termenele de mai sus pot fi depășite, cu obligația pentru Kigam de a anunța Clientul cu privire la noul termen de livrare.

Proprietatea asupra produselor va fi transferată Clientului la livrare, după efectuarea plății.

Dacă din orice motiv, un produs comandat nu poate fi livrat, Kigam va informa Clientul despre acest fapt și va returna în contul Clientului contravaloarea produsului, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care Kigam a cunoscut acest fapt.

5. DREPTUL DE RETRAGERE

Clientul, având calitatea de consumator (persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), are dreptul să se retragă din contract, respectiv sa returneze un produs/produsele, în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât costurile directe legate de returnarea produselor.

Potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de retragere expiră în termen de 14 zile calendaristice din ziua în care Clientul sau persoana desemnată de acesta intră în posesia fizică a produselor sau:

(i) în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau persoana desemnată de acesta intră în posesia fizică a ultimului produs;

(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care Clientul sau persoana desemnată de acesta intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere:

- furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;

- furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

- furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Client.

În cazul în care Clientul decide să-și exercite dreptul de retragere, acesta trebuie să informeze în acest sens Kigam înainte de expirarea termenului de retragere. Declarația de retragere poate fi trimisă Kigam prin poștă, e-mail etc. Clientul poate utiliza formularul de retur: https://drive.google.com/open?id=0B3G70KWTb01dWnRXT0JnU0dTR28.

Dacă Clientul decide să folosească această opțiune, Kigam îi va transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a declarației de retragere.

În caz de retragere a Clientului din contract, Kigam rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, inclusiv, după caz, costurile livrării, în termen de cel mult 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului. Kigam va rambursa sumele după cum urmează:

- pentru comenzile achitate cu card online - prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
- pentru comenzile achitate cu ramburs - prin virament bancar.

Kigam va putea amâna rambursarea sumei până la primirea produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate de către Client.

În cazul in care Clientul solicită retragerea din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv.

6. RĂSPUNDERE

Kigam nu este responsabil pentru pagube de orice fel suportate de Client direct sau indirect, ca rezultat sau efect al îndeplinirii sau neîndeplinirii de către Kigam a oricăreia dintre obligațiile sale și nici pentru daune care ar rezulta din utilizarea produselor după livrarea acestora.

Clientul este integral responsabil pentru protejarea și modalitatea de utilizare a datelor sale de cont (user și parolă), inclusiv pentru activitatea derulată prin intermediul contului său. Clientul are obligația de a anunța Kigam în cazul oricărei suspiciuni privind compromiterea securității datelor de cont. Kigam nu răspunde pentru prejudiciile suferite de Client ca urmare a folosirii neautorizate a contului.

Clientul înțelege și este de acord că Kigam nu poate garanta caracterul complet și acuratețea informațiile furnizate pe WebSite și nici pe bloguri adiacente. Kigam nu este responsabil pentru pagubele care ar rezulta din sau sunt în legătură cu informațiile apărute în WebSite.

Imaginile de orice fel, precum și informațiile folosite pentru descrierea produselor pe WebSite sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare și nu dau naștere unor obligații contractuale în sarcina Kigam.

Kigam nu este responsabil pentru pagube derivând din erori și inexactități de ordin tehnic apărute pe WebSite, erori de scriere, documentație sau imagini.

Kigam își rezervă dreptul de a corecta orice erori apărute pe WebSite, inclusiv cu privire la prețurile afișate. În caz de identificare a unei erori pe WebSite cu privire la prețul afișat, Kigam își rezervă dreptul de a modifica sau de a anula orice comandă, cu informarea de îndată a Clientului și, după caz, returnarea sumei plătite în plus de acesta.

Navigarea pe WebSite, precum și descărcarea paginilor WebSite-ului se face fără ca Kigam să își asume răspunderea că paginile nu sunt infectate cu viruşi, troieni sau alte asemenea programe, care ar putea afecta computerul/dispozitivul Clientului sau informaţiile de pe acesta.

Internet-ul fiind un spaţiu public deschis, Kigam nu poate garanta acurateţea şi prezenţa paginilor afişate de browser-ul Clientului, nici comunicarea între nodurile Internet. De aceea, Kigam nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea sau disfuncționalitățile WebSite-ului.

Clientul înțelege și este de acord că produsele existente pe WebSite nu sunt destinate pentru a diagnostica, trata sau preveni afecțiuni medicale sau boli. Orice informații sau indicații de utilizare menționate pe WebSite sau pe produse au un scop strict educativ, de informare generală, de recreere și divertisment. Kigam nu își asumă nicio responsabilitate legată de orice fel de interacțiuni, efecte adverse sau incompatibilități ale produsului aflate în legătură cu orice mod de folosire a acestuia; Clientul este singurul responsabil pentru măsurile de protecție pe care situația sa particulară ar trebui să le impună.

Kigam nu își asumă nicio obligație de a garanta obținerea unui rezultat specific prin utilizarea produselor.

Kigam nu răspunde de pagubele legate de depozitarea inadecvată a produselor după livrarea acestora. Clientul este obligat să se informeze despre condițiile de siguranță, depozitare și utilizare adecvată a acestora și să respecte instrucțiunile de pe eticheta produselor.

Niciuna dintre clauzele prezentelor condiții de contractare nu aduce atingere drepturilor consumatorilor,  potrivit prevederilor legale imperative.

7. GARANȚII

Toate produsele comercializate prin intermediul WebSite-ului beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare.

Consumatorul beneficiază de toate drepturile legale rezultând din lipsa de conformitate a produsului.

Toate produsele livrate de Kigam sunt noi și ambalate corespunzător.

8. RECLAMAȚII

Întrebările sau reclamațiile cu privire la produse sau cu privire la orice alte aspecte care țin de activitatea de comercializare desfășurată pe WebSite se vor adresa către Kigam Esential SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, sector 5, str. Sabinelor 85, CUI 38096216, tel. +40722 261 235, e-mail office@kigam.ro. Pentru trimitere veți putea utiliza formularul de contact existent pe WebSite.

Orice reclamație va fi soluționată cu celeritate. Kigam va confirma primirea reclamației și vă va informa în legătura cu termenul necesar investigării reclamației. Veți primi răspunsul prin intermediul poștei electronice, la adresa indicata de dumneavoastră. Reprezentanții Kigam analizează cu atenție corespondența primită de la dumneavoastră.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul WebSite-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, documente, logo-uri, reprezentări grafice, desene, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, fotografii, conținut multimedia, este proprietatea exclusiva a Kigam sau se află sub imperiul dreptului de utilizare al acestuia.

Clientul nu are dreptul să reproducă, să multiplice, să difuzeze, să publice, să închirieze, să împrumute, să înstrăineze sub nici o formă conținutul WebSite-ului, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Kigam, cu excepția utilizării conținutului în scopuri personale și necomerciale sau legate de utilizarea WebSite-ului, inclusiv încheierea sau executarea contractului de vânzare privind produsele existente pe WebSite.

10. REGULI PRIVIND REVIEW-URI ȘI COMENTARII

Clientul are dreptul să adauge pe WebSite review-uri sau comentarii, în secțiunea corespunzătoare de pe WebSite. Acestea se vor referi strict la experiența personală a Clientului legată de caracteristicile și modul de  utilizare a produselor cumpărate de pe WebSite.

Prin adăugarea pe WebSite a oricărui review sau comentariu, Clientul acordă Kigam dreptul gratuit, neexclusiv, perpetuu, irevocabil și nelimitat teritorial de a utiliza, publica, afișa, reproduce, modifica, adapta, traduce și distribui acest conținut.

Orice adăugare pe WebSite a unui review sau comentariu este supusă următoarelor reguli: 

- să facă referire doar la experiența personală a Clientului legată de caracteristici si/sau modul de utilizare a unui anumit produs;

- să nu aibă conținut ofensator la adresa nici unei persoane fizice sau juridice, inclusiv la adresa Kigam;

- să respecte legile în vigoare și normele de bună-cuviință;

- să nu conțină viruși sau alte programe vătămătoare pentru serverul ce găzduiește WebSite-ul sau pentru alți navigatori pe WebSite;

- să nu inducă în eroare alți utilizatori ai WebSite-ului, să conțină informații realiste și corecte;

-  să nu promoveze alte produse sau servicii și să nu conțină nici un fel de materiale de natură publicitară;

-  să nu dezvăluie date personale;

-  să nu constituie un mijloc de comunicare cu Kigam despre comandă, produsele de pe WebSite etc.

Orice abatere de la regulile de mai sus va atrage ştergerea ireversibilă a mesajului. Încălcarea repetată a regulilor permite Kigam să suspende posibilitatea Clientului de a înscrie review-uri sau comentarii.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Folosind acest WebSite, puteți pune la dispoziția Kigam anumite date cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt puse la dispoziția Kigam și sunt utilizate conform acestor termeni și condiții și Politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal, conținutul acesteia fiind integrat prezentului document. Pentru informații suplimentare despre această politică, vă rugăm să consultați site-ul nostru web, respectiv pagina „Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal”. 

12. CEDAREA DREPTURILOR

Kigam va putea ceda oricând drepturile asupra WebSite-ului, fără a avea obligaţia unei notificări prealabile. De asemenea, Kigam va putea cesiona și/sau subcontracta în tot sau în parte activitățile privitoare la onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.

13. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

Contractul este încheiat în limba română.

Contractul de vânzare, utilizarea website-ului de către dumneavoastră și orice alt aspect in legatură cu acest WebSite sunt guvernate exclusiv de legislația aplicabilă în România, excluzând orice reguli de drept internațional privat sau conflict de legi care ar putea determina aplicarea altui cadru legal.

Orice dispută sau solicitare care decurge din sau este asociată acestui Contract și a carei soluționare pe cale amiabilă nu este posibilă va fi supusă spre soluționare instanțelor competente române din Municipiul București.