TERMENI ȘI CONDIȚII

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

 

Kigam Esential SRL, cu sediul în București, sector 5, str. Sabinelor 87, CUI 38096216, tel. +40722 261 235, e-mail office@kigam.ro,  (denumită în continuare Kigam),vă aduce la cunoștință termenii și condițiile pentru utilizarea site-ului www.kigam.eu, inclusiv pentru cumpărarea de produse ale magazinului on-line www.kigam.ro (denumit în continuare Site).

 

Termenii și condițiile de mai jos se aplică oricărei persoane fizice sau juridice(denumită în continuare Client)care accesează Site-ulși/sau crează un cont pe Siteși/sau înregistrează o comandă pe Site. Prin desfășurarea oricăreia dintre aceste activități, Clientul este de acord cu termenii și condițiile de mai jos, în versiunea existentă la data respectivă.Dacă una dintre prevederi se vădeşte a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil.

 

Orice utilizare a Site-ului după momentul creării contului are valoarea acceptării modificărilor intervenite asupra termenilor și condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale acestora.

 

Kigam își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii și condițiile, fără niciun preaviz sau notificare prealabilă, acestea fiind obligatorii de la data afișării pe Site.

 

2. COMANDA

 

Principalele caracteristici ale produselor,prețul, perioada de valabilitate a ofertei/prețului, sunt accesibile pe Site. Oferta de produse este valabilă în limita stocului disponibil.

 

Comenzile pe Site se pot efectua prin adăugarea de produse în coșul de cumpărături. Produsul adăugat este disponibil pentru cumpărare în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Simpla adăugare a unui produs în coșul de cumpărături nu atrage înregistrarea comenzii, în lipsa finalizării comenzii, potrivit etapelor stabilite pe Site.

 

Comunicarea/confirmarea/notificarea primită de către Client, după înregistrarea unei comenzi pe site are un rol strict informativ și nu reprezintă acceptarea comenzii.

 

În cazuri justificate, Kigam poate modifica cantitatea bunurilor menționate de Client în comandă. În această situație, Kigam are obligația de a informa Clientul înainte de expedierea comenzii la numărul de telefon sau la adresa de e-mail puse la dispoziție de către Client și, dacă va fi cazul, va returna suma plătită în plus de acesta.

 

Prin finalizarea comenzii Clientul atestă că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate.

 

Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat în momentul trimiterii confirmării de expediere a comenzii de către Kigam Clientului, prin oricare dintre mijloacele de comunicare puse la dispoziție de Client în momentul înregistrării comenzii, sau la data efectuării plății on-line, dacă în cazul contractului respectiv este incidentă această modalitate de plată.

 

3. PREȚUL ȘI FACTURAREA

 

Prețurile produselor prezentate pe site sunt fara T.V.A., potrivit legislației în vigoare. Pentru comenzile care se livrează pe teritoriul României, plata se va efectua ramburs (prin curier), ceea ce presupune achitarea produsului în momentul livrării. Pentru comenzile care se livrează în afara teritoriului României, plata se face prin modalitatea Paypal, Clientul fiind direcționat în contul personal Paypal, unde va efectua tranzacția. Pentru folosirea acestei metode, Clientul trebuie sa aibă la momentul achiziționării un cont Paypal. Modalitatea de plată este specificată în fiecare comandă.

 

Prețul produselor nu include niciun alt cost suplimentar suportat de Client, cum ar fi, dar fără a se limita la comisioane de conversie valutară sau diferențe de curs valutar aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia. De asemenea, prețul produselor nu include taxe vamale sau orice fel de taxe aplicate vânzării-cumpărării de către statul de reședință al Clientului.

 

Tariful de livrare va fi menționat înainte de finalizarea comenzii. Livrarea poate fi gratuită, în funcție de mărimea comenzii și de oferta comercială a Kigam.

 

Kigam va transmite Clientului facturăpentru produsele livrate, precum şi pentru orice alte plăți aferente comenzii, în format electronic sau pe hârtie.

Întrucât Clientul are posibilitatea de a-și accesa datele din cont și de a le actualiza, Kigam este exonerat de orice răspundere ca urmare a utilizării datelor existente pentru facturare și comunicare.

 

Prin accesarea contului, Clientul deține o evidență a facturilor emise de Kigam, având posibilitatea să le salveze oricând și în orice modalitate.

 

4. LIVRAREA PRODUSELOR

 

Kigam se obligă să livreze produsele în sistem de curierat sau prin poștă, în funcție de destinația livrării și/sau de opțiunea Clientului. Sistemul de trimitere va fi precizat pe Site înainte de finalizarea comenzii.

 

Kigam va livra produse numai pe teritoriul României și în Europa.

 

Kigam efectuează livrarea produselor diferențiat în funcție de cantitatea de produse comandată, în termen de cel mult 12 zile calendaristicede la momentul finalizării cu succes a comenzii, pentru comenzile care urmează a se livra pe teritoriul României, respectiv 15 zile calendaristice pentru comenzile care urmează a se livra în afara teritoriului României.

 

Din motive justificate (incluzând, nelimitativ: lipsa materiilor prime, motive legate de compania de curierat, blocaje rutiere, manifestații, greve etc.), termenele de mai sus pot fi depășite, cu obligația pentru Kigam de a anunța Clientul cu privire la noul termen de livrare.

 

Proprietatea asupra produselor va fi transferată Clientului la livrare, după efectuarea plății.

 

Dacă din orice motiv, un produs comandat nu poate fi livrat, Kigam va informa Clientul despre acest fapt și va returna în contul Clientului contravaloarea produsului, în termen de maximum10 (zece) zile lucrătoare de la data la care Kigam a cunoscut acest fapt.

 

5. DREPTUL DE RETRAGERE

 

Clientulavând calitatea de consumator (persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industrial sau de producție, artizanale ori liberale),are dreptul să se retragă din contract, respectiv sa returneze un produs/produsele, în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât costurile directe legate de returnarea produselor.

 

Potrivit OUG nr 34/2014, perioada de retragere expiră în termen de 14 zile calendaristice din ziua în care Clientul sau persoana desemnată de acesta intră în posesia fizică a produselor sau:

(i) în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau persoana desemnată de acesta intră în posesia fizică a ultimului produs;

(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care Clientul sau persoana desemnată de acesta intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.

 

Sunt exceptate de la dreptul de retragere:

- furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;

- furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

- furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Client.

 

În cazul în care Clientul decide să-și exercite dreptul de retragere, acesta trebuie să informeze în acest sens Kigam înainte de expirarea termenului de retragere. Declarația de retragere poate fi trimisă Kigam prin poștă, e-mail etc. Clientul poate utiliza formularul de retur: https://drive.google.com/open?id=0B3G70KWTb01dWnRXT0JnU0dTR28.

Dacă Clientul decide să folosească această opțiune, Kigam îi va transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a declarației de retragere.

 

În caz de retragere a Clientului din contract, Kigam rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, inclusiv, după caz, costurile livrării, în termen de cel mult 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului. Kigam va rambursa sumele după cum urmează.

- pentru comenzile achitate cu card online -prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
- pentru comenzile achitate cu ramburs - prin virament bancar.

 

Kigam va putea amâna rambursarea sumei până la primirea produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate către Client.

În cazul in care Clientul solicită retragerea din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv.

 

6. RĂSPUNDERE

 

Kigam nu este responsabil pentru pagube de orice fel suportate de Client direct sau indirect, ca rezultat sau efect al îndeplinirii sau neîndeplinirii de către Kigam a oricăreia dintre obligațiile sale și nici pentru daune care ar rezulta din utilizarea produselor după livrarea acestora.

 

Clientuleste integral responsabil pentru protejarea și modalitatea de utilizare a datelor sale de cont (userși parolă), inclusiv pentru activitatea derulată prin intermediul contului său.Clientul are obligația de a anunța Kigam în cazul oricărei suspiciuni privind compromiterea securității datelor de cont. Kigam nu răspunde pentru prejudiciile suferite de Client ca urmare a folosirii neautorizate a contului.

 

Clientul înțelege și este de acord că Kigam nu poate garanta caracterul complet și acuratețea informațiile furnizate pe Site și nici pe bloguri adiacente. Kigam nu este responsabil pentru pagubele care ar rezulta din sau sunt în legătură cu informațiile apărute în Site.

 

Imaginile de orice fel, precum și informațiile folosite pentru descrierea produselor pe Site sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare și nu dau naștere unor obligații contractuale în sarcina Kigam.

 

Kigam nu este responsabil pentru pagube derivând din erori și inexactități de ordin tehnic apărute pe Site, erori de scriere, documentație sau imagini.

 

Kigam își rezervă dreptul de a corecta orice erori apărute pe Site, inclusiv cu privire la prețurile afișate. În caz de identificare a unei erori pe Site cu privire la prețul afișat, Kigamîși rezervă dreptul de a modifica sau de a anula orice comandă, cu informarea deîndată a Clientului și, după caz, returnarea sumei plătite în plus de acesta.

 

Navigarea pe Site, precum și descărcarea paginilor Site-ului se face fără ca Kigam să își asume răspunderea că paginile nu sunt infectate cu viruşi, troieni sau alte asemenea programe, care ar putea afecta computerul/dispozitivul Clientului sau informaţiile de pe acesta.

 

Internet-ul fiind un spaţiu public deschis, Kigam nu poate garanta acurateţeaşiprezenţa paginilor afişate de browser-ulClientului, nici comunicarea între nodurile Internet. De aceea, Kigamnu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionareasau disfuncționalitățile Site-ului.

 

Clientul înțelege și este de acord că produsele existente pe Site nu sunt destinate pentru a diagnostica, trata sau preveni afecțiuni medicale sau boli. Orice informații sau indicații de utilizare menționate pe Site sau pe produse au un scop strict educativ, de informare generală, de recreere și divertisment. Kigam nu își asumă nicio responsabilitate legată de orice fel de interacțiuni, efecte adverse sau incompatibilități ale produsului aflate în legătură cu orice mod de folosire a acestuia; Kigam este singurul responsabil pentru măsurile de protecție pe care situația sa particulară ar trebui să le impună.

 

Kigam nu își asumă nicio obligație de a garanta obținerea unui rezultat specific prin utilizarea produselor.

 

Kigam nu răspunde de pagubele legate de depozitarea inadecvată a produselor după livrarea acestora. Kigam este obligat să se informeze despre condițiile de siguranță, depozitare și utilizare adecvată a acestora și să respecte instrucțiunile de pe eticheta produselor.

 

Niciuna dintre clauzele prezentelor condiții de contractare nu aduce atingere drepturilor consumatorilor,  potrivit prevederilor legale imperative.

 

7. GARANȚII

 

Toate produsele comercializate prin intermediul Site-ului beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare.

 

Consumatorul beneficiază de toate drepturile legale rezultând din lipsa de conformitate a produsului.

 

Toate produsele livrate de Kigam sunt noi și ambalate corespunzător.

 

8. RECLAMAȚII

 

Întrebările sau reclamațiile cu privire la produse sau cu privire la orice alte aspecte care țin de activitatea de comercializare desfășurată pe Site se vor adresa către Kigam Esential SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, sector 5, str. Sabinelor 85, CUI 38096216, tel. +40722 261 235, e-mail office@kigam.ro. Pentru trimitere veți putea utiliza formularul de contact existent pe Site.

 

Orice reclamație va fi soluționată cu celeritate.Kigam va confirma primirea reclamației și vă va informa în legătura cu termenul necesar investigării reclamației. Veți primi răspunsul prin intermediul poștei electronice, la adresa indicata de dumneavoastră. Reprezentanții Kigam analizează cu atenție corespondența primită de la dumneavoastră.

 

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Conținutul Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, documente, logo-uri, reprezentări grafice, desene, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, fotografii, conținut multimedia, este proprietatea exclusiva a Kigam sau se află sub imperiul dreptului de utilizare al acestuia.

 

Clientul nu are dreptul să reproducă, să multiplice, să difuzeze, să publice, să închirieze, să împrumute, să înstrăineze sub nici o formă conținutul Site-ului, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Kigam, cu excepția utilizării conținutului în scopuri personale și necomerciale sau legate de utilizarea Site-ului, inclusiv încheierea sau executarea contractului de vânzare-cumpărare privind produsele existente pe Site.

   

10. REGULI PRIVIND REVIEW-URI ȘI COMENTARII

 

Clientul are dreptul să adauge pe Site review-uri sau comentarii, în secțiunea corespunzătoare de pe Site. Acestea se vor referi strict la experiența personală a Clientului legată de caracteristicile și modul de  utilizare a produselor cumpărate de pe Site.

 

Prin adăugarea pe Site a oricărui review sau comentariu, Clientul acordă Kigam dreptul gratuit, neexclusiv, perpetuu, irevocabil și nelimitat teritorial de a utiliza, publica, afișa, reproduce, modifica, adapta, traduce și distribui acest conținut.

 

Orice adăugare pe Site a unui review sau comentariu este supusă următoarelor reguli: 

- să facă referire doar la experiența personală a Clientului legată de caracteristici si/sau modul de utilizare a unui anumit produs

- să nu aibă conținut ofensator la adresa nici unei persoane fizice sau juridice, inclusiv la adresa Kigam

- să respecte legile în vigoare și normele de bună-cuviință

- să nu conțină viruși sau alte programe vătămătoare pentru serverul ce găzduiește Site-ul sau pentru alți navigatori pe Site

- să nu inducă în eroare alți utilizatori ai Site-ului, să conțină informații realiste și corecte

-  să nu promoveze alte produse sau servicii și să nu conțină nici un fel de materiale de natură publicitară

-  să nu dezvăluie date personale

-  să nu constituie un mijloc de comunicare cu Kigam despre comandă, produsele de pe Site etc.

 

Orice abatere de la regulile de mai sus va atrage ştergerea ireversibilă a mesajului. Încălcarea repetată a regulilor permite Kigam să suspende posibilitatea Clientului de a înscrie review-uri sau comentarii.

 

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 Datele cu caracter personal ale Clienților vor fi folosite în scopul asigurării derulării comenzilor, în scopuri publicitare și de marketing proprii.

 

Kigam garantează că informaţiile furnizate de Clienți vor fi folosite exclusiv în scopul declarat. Kigam nu va folosi aceste date pentru a vă trimite mesaje nesolicitate şi nu le va transmite altei persoane, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel. Furnizarea de date către subcontractorii Kigam este subordonată necesităților legate de executarea comenzilor și este strict limitată la aceasta.

 

Mailing-ul electronic către dumneavoastră se face numai ca urmare a acordului dumneavoastră în acest sens.

Kigam garantează respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și drepturile care sunt recunoscute utilizatorilor, în special: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei.


Datele vor putea fi modificate de Clienți oricând, fie prin operarea contului, fie adresându-vă Kigam, prin intermediul formularului de contact existent pe site, la numerele de telefon afișate pe Site sau în scris la sediul acestuia din România, București, sector 1, str. Palisandrului nr. 35.

 

Aveți dreptul să obțineți la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Kigam. Puteți solicita aceasta Kigamprintr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, trimisă la sediul acestuia din România, București, sector 1, str. Palisandrului nr. 35.

 

Aveți dreptul să obțineți la cerere şi în mod gratuit:

- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

- notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni de mai sus, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionatfaţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept, vă puteți adresa Kigam printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, trimisă la sediul acestuia din România, București, sector 1, str. Palisandrului nr. 35.


Accesarea bazei de date se face de către persoanele autorizate, în condiţii de securitate, potrivit legii.

 

Completarea de către dumneavoastră a formularelor de pe acest Site are semnificaţiaînţelegeriişi acceptării de către dumneavoastră a modalităţilorşicondiţiilor de utilizare şi prelucrare a acestor date, aşa cum sunt ele descrise în prezentele condiţii de utilizare.

 

12. CEDAREA DREPTURILOR

 

Kigam va putea ceda oricând drepturile asupra Site-ului, fără a avea obligaţia unei notificări prealabile. De asemenea, Kigam va putea cesiona și/sau subcontracta în tot sau în parte activitățile privitoare la onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.

 

13. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

 

Contractul este încheiat în limba română.

 

Prezentele condiții contractuale și orice contracte ce le conțin sunt guvernate de legea română

 

În cazul ivirii unor dispute, părțile vor încerca mai întâi soluționarea amiabilă, iar dacă soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, se vor adresa instanțelor competente teritorial din Municipiul București, dacă nu sunt de competența teritorială exclusivă a altei instanțe. Dacă litigiul va fi de competența materială a judecătoriei, părțile stabilesc ca instanță competentă teritorial, Judecătoria sectorului 5 București.